- Nội dung giải pháp:

+ Nhà trường tổ chức điều tra trẻ từ 0-5 tuổi trên địa bàn, phối hợp với ban lãnh đạo các ấp, tổ nhân dân tự quản đến từng hộ gia đình cập nhật số liệu trẻ. Đồng thời, tuyên truyền, vận động trẻ ra lớp.

+ Triển khai kế hoạch phát triển giáo dục của nhà trường đến lãnh đạo chính quyền địa phương, các hội đoàn thể để phối hợp, vận động trẻ ra lớp đạt kế hoạch đề ra. Phối hợp tốt với gia đình trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ.

+ Tổ chức các ngày lễ hội trong trường mầm non cũng là một biện pháp nhằm tuyên truyền và thu hút trẻ đến trường, nhà trường đã tổ chức các lễ hội, cuộc thi cho bé như: Ngày hội đến trường, Tết trung thu, thi tìm hiểu luật giao thông, ... thu hút các bé và phụ huynh tham gia.

+ Xây dựng môi trường vật chất trong và ngoài lớp học đảm bảo an toàn, gần gũi với trẻ và sự yêu thương, gần gũi, tông trọn trẻ của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong trường đối với trẻ.

+ Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ của nhà trường, thực hiện tốt chuyên đề “Lấy trẻ làm trung tâm” trong tổ chức các hoạt động.

+ Tăng cường công tác xã hội hóa về cơ sở vật chất, trang thiết bị, cảnh quan môi trường để đáp ứng tốt nhu cầu học tập và vui chơi của trẻ.

- Nội dung giải pháp:

+ Nhà trường tổ chức điều tra trẻ từ 0-5 tuổi trên địa bàn, phối hợp với ban lãnh đạo các ấp, tổ nhân dân tự quản đến từng hộ gia đình cập nhật số liệu trẻ. Đồng thời, tuyên truyền, vận động trẻ ra lớp.

+ Triển khai kế hoạch phát triển giáo dục của nhà trường đến lãnh đạo chính quyền địa phương, các hội đoàn thể để phối hợp, vận động trẻ ra lớp đạt kế hoạch đề ra. Phối hợp tốt với gia đình trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ.

+ Tổ chức các ngày lễ hội trong trường mầm non cũng là một biện pháp nhằm tuyên truyền và thu hút trẻ đến trường, nhà trường đã tổ chức các lễ hội, cuộc thi cho bé như: Ngày hội đến trường, Tết trung thu, thi tìm hiểu luật giao thông, ... thu hút các bé và phụ huynh tham gia.

+ Xây dựng môi trường vật chất trong và ngoài lớp học đảm bảo an toàn, gần gũi với trẻ và sự yêu thương, gần gũi, tông trọn trẻ của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong trường đối với trẻ.

+ Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ của nhà trường, thực hiện tốt chuyên đề “Lấy trẻ làm trung tâm” trong tổ chức các hoạt động.

+ Tăng cường công tác xã hội hóa về cơ sở vật chất, trang thiết bị, cảnh quan môi trường để đáp ứng tốt nhu cầu học tập và vui chơi của trẻ.

- Hiệu quả:

+ Công tác điều tra trẻ trên địa bàn có nhiều thuận lợi, nhà trường nắm chắc  số liệu trẻ các độ tuổi, xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục của nhà trường đạt theo kế hoạch đề ra. Trong năm 2020-2021 nhà trường đã mở được 10 lớp mẫu giáo, trong đó 1 lớp 3-4 tuổi, 2 lớp 4 -5 tuổi và 7 lớp 5-6 tuổi. Nhà trường đã huy động trẻ 5 tuổi trên địa bàn ra lớp trong năm học đạt 184/185 trẻ, đạt tỉ lệ 99,45%.

+ Giáo viên luôn chủ động, tích cực trong công tác vận động trẻ trên địa bàn ra lớp. Giáo viên không ngừng trau dồi kiến thức, học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác, để 

xây dựng các môi trường học tập cho trẻ theo hướng mở, sáng tạo.

+ Phụ huynh tin tưởng vào chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ của nhà trường. Đồng thời, phụ huynh được trang bị kiến thức, yên tâm chuẩn bị hành trang cho trẻ sẵn sàng bước vào lớp 1.

- Phạm vi áp dụng: Tại trường Mầm non Vĩnh Hòa Hưng Nam và có thể nhân rộng ra các trường mầm non trong huyện Gò Quao.