Tổng vệ sinh khuôn viên trường

Ngày 15/11/2021 tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tập chung tổng vệ sinh khuôn viên, cơ sở vật chất nhà trường sau khi được trưng dụng làm điểm đón bà con trở về quê từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai,... để tránh dịch Covid-19.